Disclaimer

 

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primair doel het afsluiten van transacties. Als u via deze website op een onderliggende site van HostingXS wel de mogelijkheid hebt om verplichtingen met HostingXS aan te gaan, raden we u aan kennis te nemen van onze algemene leveringsvoorwaarden.

Functioneren van HostingXS

HostingXS stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op HostingXS

HostingXS stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor HostingXS de juistheid en volledigheid van informatie niet kan garanderen.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat HostingXS niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

HostingXS behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te veranderen, verbeteren of verwijderen.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HostingXS worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de bezoeker. HostingXS geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.